3 Temmuz 2021

TÜRKİYE’NİN YÜZ AKI LÜLEBURGAZ!..

Stratejik Planını halkıyla hazırlayan Lüleburgaz Belediyesi anket sonuçlarını paylaştı. Lüleburgaz Belediyesi remsi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında program hakkında bilgil verildi.

“Belediyemiz tarafından 2017 – 2021 stratejik plan çalışmaları kapsamında anket çalışması yapıldı. Anket sonuçlarını değerlendirmek için Aşkiye – Neşet Çal Sahnesi’nde ‘Hakan Bayrakçı’yla Lüleburgaz Gerçeği’ sunum programı gerçekleştirildi.

Kent halkı ile yapılan anket çalışması Aralık ayı sonuna kadar devam etti. Lüleburgaz halkının görüş ve önerileriyle katılımcı demokratik bir yönetişim anlayışı içerisinde stratejik plan hazırlanması hedeflendi. Bu planın daha sağlıklı hazırlanabilmesi için çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın, yaşlılarımızın, dezavantajlı gruplarımızın herkesin görüş ve önerilerine başvuruldu.
Lüleburgaz Türkiye’nin yüz akı
Anket için 7 ayrı araştırma örneklemiyle sahaya çıkıldı ve anketler yüz yüze yapıldı. SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı tarafından yapılan analizde 7 ayrı araştırma örnekleminden olan kadın ve çocuklarla ilgili örneklemin bilgileri aktarıldı. Analizde kentli kadına yönelik önemli sosyal analizler paylaşıldı. Kadınların Kamusal Alan Kullanımı ve Kentsel Hareketliliği Araştırması Özel Bulguları ve 2016 Kadın Yılı’na Bakış ve Kadına Şiddet Araştırması Bulguları paylaşıldı. Hakan Bayrakçı kadınların Lüleburgaz’da güvenle ve mutlulukla yaşadığını belirtti. Bayrakçı analiz sonuçlarına göre Lüleburgaz’ın Türkiye’nin gelişmiş ve yüz akı ilçelerinden biri olduğunu vurguladı.
. Lüleburgaz’ın bu başarılı yönünü ve yüzünü ulusal basına açmak gerektiğini düşünüyorum
Hakan Bayrakçı sunumunda, Lüleburgaz halkının Lüleburgaz Belediyesi’nin hizmetlerinden emnun olduğunu ancak tanıtıma daha fazla önem verilmesi gerektiğini belirtti.
Araştırmanın amacı
Hakan Bayrakçı araştırmanın amacını şöyle aktardı: “Lüleburgaz ilçesinde ikamet eden kadınların, Demografik yapılarını, Kaç yıldır Lüleburgaz ilçesinde oturduklarını ve nereden geldiklerini, Medeni durumlarını, çocuk sayılarını, evde kimlerle birlikte yaşadıklarını, Lüleburgaz ilçesine yerleşme tarihlerini, Lüleburgaz ilçesi ve mahallesinde yaşamaktan duydukları memnuniyet düzeylerini, Çalışma durumlarını, Mesleklerini, Lüleburgaz ilçesi ve mahallesindeki mevcut olan alanlardan memnun olup olmadıkları ve kullanım durumlarını, Boş vakitlerini nasıl değerlendirdiklerini, Lüleburgaz merkezine ve Lüleburgaz dışına çıkma sıklıkları ve ulaşım durumlarını, Sağlık problemlerini, Sosyal güvencelerini, Belediyeden beklentilerini,tespit etmektir.”
Eğitim eşit
Bayrakçı eğitimle ilgili verileri şöyle aktardı: “Anketten çıkan sonuçlara göre Türkiye şartlarından da farklı olmak kaydıyla kadınlar ve erkekler bu ilçede eğitim düzeyi eşit kadınlarda yüzde 41.8 erkekler de yüzde 43.8 olduğunu görüyoruz. Bazı ilçeler var kadınlar daha az okumuş, erkekler daha fazla okumuş oluyor.”
Türkiye’nin yüz akı
Ankete katılan kişilerin gelir düzeyi hakkında da konuşan  Bayrakçı,”Görüşülen kişinin geliri de soruldu. Yüzde 60’a yakın kitlenin geliri yok. Bu Türkiye’nin geneli için ciddi bir sıkıntı başka ilçelerde bu tablolar çok kötü. Lüleburgaz Türkiye’nin gelişmiş ilçelerinden birisi. Türkiye’nin yüz akı diyebileceğimiz bir ilçesi ve bir de Türkiye’yi düşünün bazı ilçeler için çok üzülürsünüz.” diye konuştu.
Lüleburgaz çok şanslı
Lüleburgaz’ın göç alma durumu hakkında da bilgi veren Bayrakçı, “Kadınlardan doğum yerim Lüleburgaz diyenler yüzde 56.5 iken Lüleburgaz’ın dışı diyenler yüzde 42.8 olarak karşımıza çıkıyor. Kitlenin yarıya yakını göç almış. Doğma büyüme Lüleburgazlı olmayanlara kaç sene önce Lüleburgaz’a geldiniz diye sorulduğunda 5 sene içinde yüzde 36.9 olduğunu görüyoruz. Yani son 5 yılda göç hızla artmış. Bu Lüleburgaz’ın ve Trakya’nın cazibesini gösteriyor. Lüleburgaz bu noktada ziyadesiyle çok şanslı bir ilçe. Türkiye’de bir çok yerde hiç duyulmamış bir çok şeyin burada olduğunu fark ettik.”dedi.
Bu kentte adaptasyon sıkıntısı yok
Ankete katılan kadınların yüzde 75’i kendini Lüleburgazlı olarak tanımladığını söyleyen Bayrakçı, “Yüzde 17.4’ü mahalleli, bu vatandaşların çoğu göçle gelenler, Kırklarelili diyenlerin oranı da yüzde 3.3 olarak karşımıza çıkıyor. Lüleburgaz’dan nüfusu daha düşük illeri düşündüğümüzde,  Lüleburgaz’ın il olmasıyla ilgili de üstünde durmak lazım bu konunun…”diye konuştu. Bayrakçı kente uyum süreci ile ilgili olarak da şu açıklamalarda bulundu: “Lüleburgaz’a göç edenlerin kente adaptasyon sürecinde sıkıntı yaşayıp yaşamadıklarına yönelik sorumuza  yüzde 84.6’sı  sıkıntı yaşamadığını söylüyor. Bu sorunun önemi şu: ‘Kente adapte olmak demek o kentteki bazı kamu hizmetlerinin ve kentsel yaşamın sağlıklı olduğunun göstergesi’ demektir. Genelde yeni bir yere taşınanlar sıkıntı yaşarlar. Burada kitlenin yakını göçmüş ve yerleşmiş. Bu kitlenin sadece yüzde 15’i sıkıntı yaşadım diyor o yüzden bu verinin üstünde durdum.”
Lüleburgaz’dan gitmem diyenler yüzde 90
Lüleburgaz dışına hangi sıklıkla çıkıyorsunuz sorusuna verilen, ‘Gitmem gerekmedikçe gitmem yüzde 90.7′ verisini Bayrakçı, şöyle yorumluyor: “Her şey ile kendi kendine kentsel yaşam oluşturabilmiş bir kent demektir bu. Çünkü bırakın ilçeyi öyle şehir var ki bir çok konuda kendine yetmiyor. İnsanlar Lüleburgaz’da olmaktan memnun…”
Gelişmiş bir ilçe Lüleburgaz gibi olur
Bayrakçı, anketteki tek başına istediğin yere gidebiliyor musunuz sorusuna verilen yüzde 85.4’lük evet cevabını şöyle değerlendiriyor: “Vatandaş bir yere tek başına rahatlıkla gidebiliyor buda buradaki emniyet ve asayişle ilgili fikir veriyor bize. Yani bir anlamda Türkiye’nin gelişmiş bir ilçesi nasıl olur işte böyle olur gibi bir takım rakamlar bunlar bir diğer boyutuyla.”
Türkiye’nin yüz akı
Kadına yönelik şiddetin yok denilecek kadar az olduğunu belirten Bayrakçı, diğer bir çok ilçeye göre Lüleburgaz’ın şanslı bir ilçe olduğunu ve Lüleburgaz’ın Türkiye’nin yüz akı ilçesi yüz akı olduğunu vurguladı. Şiddet gören kadın ne yapmalı? sorusuna ‘Polise gitmeli’ cevabı verilmesinin de kentsel yaşamın sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik yaşamın oturmuş iyi bir süreç içersinde olduğunun göstergeleri olarak yorumluyor.
Kadın Yılı’nın katkıları
Bayrakçı, ankete göre kadınların 2016 Kadın Yılı etkinliklerinde yer almak istediklerini söyleyerek, kadınların bu konuda çok istekli olduklarını belirtiyor. Kadın Yılı’nın ne gibi katkılar sağlayacağı sorulduğunda kadınlar kendilerine desteklerin artacağını, meslek sahibi olacaklarını, devlete olan güvenin artacağını yani kadınların bilinçleneceğini ön görüyorlar.
Kent, Stratejisini belirleniyor
Hakan Bayrakçı’nın sunumunun ardından kürsüye Belediye Başkanı Emin Halebak çıktı. Başkan Emin Halebak anketle ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Lüleburgaz Belediyesi 5 yıllık bir dönem için stratejik planını yapacak. Bu planı yaparken de oturup kafadan bir şeyler söylemek yerine bu kenti detaylıca araştırıp neler olduğunu bilip ihtiyaçları tespit edip, çözümler üretmeye çalışıyoruz. Toplumun tüm kesimiyle birçok çalışma yürütülüyor. Bu çalışmalarla kent stratejisi belirleniyor. Bir taraftan da geniş halk kitlelerine ulaşmamız gerekiyor. Anket çalışması da bunu kapsıyor. Lüleburgaz’la ilgili beklentiler, talepler değerlendiriliyor. Yani kişisel değil toplumsal taleplerin ne olduğunu anlamak için çalışmalar yürütülüyor. Şunu gördük ki Lüleburgaz halkı kamu hizmetlerinden faydalanıyor ve güveniyor. Bu çok önemli. Eksik buldukları var mı evet, talep ettikleri var mı evet. Şimdi biz de o eksiklikleri ve talepleri karşılamanın yoluna gideceğiz.”
Kadınlar Lüleburgaz’dan memnun
Başkan Halabek anketle ilgili değerlendirmesinin devamında şöyle konuştu:”Kadınların büyük çoğunluğunun Lüleburgaz’daki hayatından memnun olduğunu görüyoruz. Çalışmak bile istemiyor. Ekonomik durumları iyi, kendi gelirleri olmasa bile ailesinin geliri oldukça iyi. Bu araştırma kenar köşe değil tüm mahallelerde yapılan bir araştırma. Burada kurum olarak bize, sivil toplum kuruluşlarına düşen sorumluluklar ve görevler var. Birlikte yapacağımız şeyler var. Kadınlar mesleki eğitim talep ediyorlar. Evinde çocuğunu kimseye bırakamıyor ama gelir elde etmek istiyorlar. Daha fazla eğitim ve kurslarla bu imkanları sağlayabiliriz. Bu doğrultuda Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi’nde, yaptıkları ürünleri satacakları alanı daha iyi planlamamız gerekiyor.”
Kadınlarımız çok bilinçli
Başkan Emin Halebak, anketle ilgili analizinin devamında şu açıklamalarda bulundu: “Bir tek şeyle hepimiz gurur duymalıyız. Lüleburgaz’da kadınlar şiddet görmüyor. Kadınların yüzde 85’i günün herhangi bir saatinde kendini güvenle hissedip dışarı çıkıyor. Kadının verdiği cevaptan da görüyoruz ki kadınlarımız ailesinden sonra polisimize güveniyor ki bu gurur verici bir şey. Cevaplardan biri de kocamızla konuşup ikna edeceğimiz bir yol bulabiliriz cümlesiydi. Parklarımızda yaz aylarında yaptığımız kahvaltılarda iletişim uzmanları gelip bunları nasıl aşacaklarını anlatılar. Bu cevaplar da bu çalışmaların sonucu diye düşünüyorum. Kadınlarımız eğitimle bu sorunları çözebiliriz diyor.”
Türkiye’ye örnek olmaya devam edeceğiz
Diğer sonuçlar geldiğinde de paylaşacağını söyleyen Başkan Emin Halebak, “Sonuçlar gelince sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok şey yapılmış neden duyurmakta çekiniyorsunuz diyor sayın Bayrakçı. Evet biz Lüleburgaz’ı tüm farklılıklarımızla güçlü ve güzel yönlerimizle çevremize ve Türkiye’ye örnek olacak şekilde tanıtmak istiyoruz. Bunu hep birlikte yapacağımıza inanıyorum. Kadın Yılı’nda devlete güven artacak cümlesi de bence çok önemli. Türkiye’nin bir çok yerinde bu sistem çökerken biz bunu Lüleburgaz’da dimdik ayakta tutabiliyorsak ve gerekliliğine inanıyorsak demokratik toplumla bunu yapabileceğimize inanıyorsak bu çok önemli. Bir önceki stratejik planda yer alan komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesi hedefiyle ilgili çalışma yapmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.
Bu çalışma çok önemli
Anketle ilgili görüşlerini paylaşmak üzere Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya da kürsüye çıktı. Kaymakam Mustafa Kaya anketle ilgili görüşlerini aktarırken şu ifadeleri kullandı: “Bir hizmeti gerçekleştirirken bu hizmetten istifade edecek kişilerin taleplerini ve ihtiyaçlarını bilmek gerekiyor. Bazı yerlerde beklentiyle örtüşmeyecek, ihtiyaç olmayacak alanda hizmet sunuluyor. Ben yaptım oldu denilen işler yapılıyor. Yapılan işler kullanılsa da kullanılmasa da önemsenmiyor, ben yaptım denilip geçiliyor. O anlamda bu çalışmayı önemsiyorum. Önce sorunları ve beklentileri bilmemiz lazım.  Hizmet alanlarına ve sorunlara yönelik çalışmalar yapmanız gerekiyor. Biz de kaymakamlık olarak gerekli çalışmaları imkanlar ölçüsünde gerçekleştirmeye çalışacağız. Elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz.”

Bir cevap yazın