3 Temmuz 2021

TURABİ KAYAN MECLİSE SORDU

Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan, Yenibedir köyünün arsenikli içme suyunu Meclis gündemine taşıdı.

Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan, Yenibedir köyünün arsenikli içme suyunu Meclis gündemine taşıdı. Kayan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Sarı tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde; Kırklareli İl Özel İdaresi tarafından yapılan en son analizlerin sonuçlarına göre Yenibedir Köyünün içme suyundaki “arsenik” değerinin yüksek olduğunu ve acilen bir arıtma tesisi projesinin hayata geçirilmesinin gerekliliği bilgisinin yetkililerce kamuoyu ile paylaşıldığını belirtti.

Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan’ın TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesi şöyle:
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ” BAŞKANLIĞI’NA
Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Fatma Güldemet Sarı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96.maddeleri gereğince saygılarımla arz ederim.
Turabi KAYAN
CHP Kırklareli Milletvekili

Sağlık Bakanlığının “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği” çerçevesinde köylerdeki içme sularının belirli aralıklarla Halk Sağlığı Müdürlüklerince yapılan analizleri neticesinde Kırklareli İlimizin sınırları içerisinde yer alan bir çok köyümüzün içme sularının risk altında olduğu tespit edilmiştir.
Kırklareli İl Özel İdaresince yapılan en son analizlerin sonuçlarına göre Lüleburgaz İlçesine bağlı Yenibedir Köyünün içme suyundaki “arsenik” değerinin yüksek olduğu, acilen bir arıtma tesisi projesinin hayata geçirilmesinin gerekliliği bilgisi yetkililerce kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Bu bilgiler çerçevesinde;
1- Kırklareli İlimiz sınırları içerisinde yer alan ve yapılan analizler neticesinde içme suları büyük tehlike arz eden yerleşim yerlerinde yaşayan insanlarımızın sağlıklarını güven altına almak ve kaliteli-sağlıklı içme suyuna kavuşturmak adına yapmış olduğunuz çalışmalar nelerdir ?

2- Bu bağlamda başlamış olduğunuz proje yada projeler var mıdır ?

3- Başlamış olduğunuz proje yada projeler yok ise; bu sorunu ortadan kaldırmak adına ne zaman harekete geçeceksiniz ?

Bir cevap yazın