4 Temmuz 2021

TRAKYA POMAK KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ DURMUYOR

Dernek yöneticileri Pomak gecesi,Kültürel etkinlikler projesi,yeni üyeliklerin değerlendirilmesi,temsilcilikler ve FEDERASYON çalışmaları gündemi ile bu kez Pomaktaşlı(eskitaşlı) muhtarlık binası köy konağında toplandı.

Yaklaşık beş saat süren toplantı sonunda 22 ve 23 karar defteri sıra sayılı kararlar alınarak imzaya açılmak sureti ile karar defterine işlendi.Alınan kararlarda;başvuru süresi 13 martta sona erecek olan Trakya Kalkınma Ajansı tarafından fonlanacak olan 9 aylık bir sürece yayılacak etkinlikler zincirinin projesi ile ilgili olarak idareci sıfatı ile uğur Gözegir ve Gülşah kurnazın yetkili ve görevli kılınmasına,Nisan ayı sonunda düzenlenmesi düşünülen Büyük Pomak gecesi etkinliği için civar Pomak yerleşim belde,belediye,köy yöneticilerinin ziyareti maksadıyla sayın Selami Tezcan ve Gülşah Kurnazın görevlendirilmesine,uluslar arası ilişkiler kurmak ve geliştirmek üzere Şerife Meriç,Oktay Özcan,İsmail Kar ve Uğur Gözegir in görevlendirilmesine,üyelik müracatı yapan sayın Duygu Başkan Üstünel,Ali Mehmet Malak ve Hakkı Demircan ın üyeliklerinin kabulüne,Akademik çalışmalar yapmak üzere yine Oktay Özcan,Uğur Gözegir ve Selami Tezcan ın görevlendirilmesine,Ali Mehmet Malak ın Büyükmandıra temsilcisi olmasına,Hakkı Demircan ın Eskitaşlı temsilcisi,Gökhan Ay ın Lüleburgaz Temsilcisi olmasına ve bu yerleşim yerlerinde derneğimizi temsil etmeye,temsilcilik açmaya yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

2

1

Bir cevap yazın