27 Kasım 2020

Tekirdağ halkı cezalandırılıyor!

Tekirdağ halkı cezalandırılıyor! CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın, “Tekirdağ’da sosyal demokrat anlayışla, halk eksenli gerçekleştirilen projelerin AKP yönetimleri tarafından engellenmeye çalışılması üzerine” yazılı bir açıklamada bulundu.

Tekirdağ halkı cezalandırılıyor! Öztrak konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, “CHP’li sosyal demokrat belediyeler tarafından Tekirdağ’da, halk odaklı bir anlayışla gerçekleştirilen projelerin AKP yönetimleri tarafından engellenmeye çalışılmasıyla ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Tekirdağ’a hizmet etmekten kendilerini hiçbir gücün alıkoyamayacağını belirten Öztrak, AKP yönetimlerinin Tekirdağ’a yapılan yatırımları kolaylaştırmak ve desteklemek yerine engellemeye çalıştığını vurguladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak konuyla ilgili yazılı açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

BELEDİYELERİN YATIRIM SEFERBERLİĞİ HAZIMSIZLIĞA YOL AÇTI
Tekirdağ’da hem ilçe belediyelerimiz hem de Büyükşehir Belediyemiz, sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla gece gündüz demeden çalışmakta, yatırım seferberliğini sürdürmektedir.

Bu durumun iktidar partisinde çok ciddi bir hazımsızlığa neden olduğu anlaşılmaktadır. Bunun sonucunda, Adalet ve Kalkınma Partisi temsilcilerinin, iktidarda olmanın sağladığı imkanlarla belediyelerimizin hizmetlerinin önüne yasal veya bürokratik engeller çıkarması dikkat çekicidir.

İktidar partisi temsilcilerinin bu yaklaşımları, Tekirdağ’a daha fazla hizmet verilmesini sağlayacak siyasi rekabetin yerini, halka verilecek hizmetleri engelleme, olmazsa geciktirme çabalarının almasına yol açmaktadır. Bunun en güncel örneklerinden biri Büyükşehir Belediyesi’nin Süleymanpaşa Sahil Projesi’nin 3. Etabıyla ilgili talebinin, ilgili yasanın açık hükmüne rağmen sümenaltı edilmesidir.

SAHİL PROJESİNDE İLK İKİ ETAP TAMAMLANDI
Bilindiği üzere Süleymanpaşa-Sahil Projesi kapsamında, ilk iki etabın uygulama çalışmaları tamamlanmıştır.

Toplam maliyeti yaklaşık 4,5 milyon TL’yi bulan ilk iki etap kapsamında yapılan çimlendirme çalışmaları, koşu ve bisiklet yolları, kamelyalar ve çocuk oyun gruplarıyla Tekirdağımıza nefes alacak bir alan daha sağlanmıştır.

AKP’nin sahilleri AVM ve rezidans alanı olarak gören zihniyetine karşın, Süleymanpaşa sahili sosyal demokrat belediyecilik anlayışımızı yansıtan ve her gün binlerce kişinin gelip vakit geçirdiği, halkımıza açık modern bir rekreasyon alanı haline getirilmiştir.

KANUN BÖYLE EMREDİYOR
Bu projenin devamı olan 3. Etap proje çalışmalarının yürütülebilmesi için 2014 yılında Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne başvurulmuş, belirlenen dolgu alanlarının Tekirdağ Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü’nce Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz devri istenmiştir. Başvuruda, sahilde belirlenen dolgu alanın 5393 Sayılı Belediye Kanunu gereğince Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin tasarrufuna bırakılması istenmiştir.

Söz konusu kanunun “Belediye Tasarrufundaki Yerler” başlıklı 79’uncu maddesinin ikinci fıkrasında “Belediye tarafından deniz, akarsu ve gölden doldurma suretiyle kazanılan alanların, Kıyı Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kullanılmak şartıyla Maliye Bakanlığı tarafından belediyelerin, büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerinin tasarrufuna bırakılacağı” açıkça
belirtilmektedir.

BELGELER VE FOTOĞRAFLAR SUNULDU

Talep üzerine sahilin doldurulma işleminin belediye tarafından yapıldığına dair belgeler de fotoğraflı olarak sunulmuş, dosya olumlu raporla Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne gönderilmiştir. Milli Emlak Genel Müdürlüğü ise izin talebini 08 Nisan 2015 tarihinde 8456 sayılı yazıyla Başbakanlık Ekonomik, Sosyal, Kültürel İşler Başkanlığı’na göndermiştir.

SAYIŞTAY RAPORU BEDELSİZ DEVİR DİYOR

Diğer taraftan, Sayıştay’ın Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nde yapılan denetim sonucunda hazırladığı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 2016 Yılı Düzenlilik Denetim Raporu’nun 11’inci maddesinde aynen şunlar söylenmektedir:

“Sahil dolgu alanda Büyükşehir Belediyesi’nin park, bahçe ve peyzaj projelerini gerçekleştirebilmesi ayrıca ilgili alanlarda kiralamaya konu olacak yerlerde hukuki itilafların olmaması için anılan alanların Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bedelsiz devir işlemlerinin tamamlanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.”

TEKİRDAĞ HALKI CEZALANDIRILIYOR

Buna rağmen söz konusu talebin Başbakanlık’ta adeta sümenaltı edilmesi, yapılması planlanan hizmetlerin aksatılması suretiyle, Tekirdağ halkının iktidar eliyle cezalandırılmak istendiği izlenimini vermektedir. Dört yıldır bu yasal talebimize cevap verilmeyerek belediyemiz adeta oyalanmaktadır.

AKP’nin dolgu alanları bir türlü belediyemize devretmeyişinin altında yatan gerçek sebep burada ilk iki etapta yapılan başarılı hizmetlerdir. Anlaşılan 3. Etabın da vatandaşlarımız için doğru projelerle hizmete sokulmasının yaratacağını düşündükleri siyasi kayıp iktidar kadrolarını telaşlandırmıştır.

HİÇBİR ŞEY BİZİ HALKIMIZA HİZMET ETMEKTEN ALIKOYAMAZ

Tekirdağlı hemşerilerimiz AKP yönetimlerinden bu yanlış yaklaşımın hesabını defalarca sandıkta sormuştur. Bundan ders almayan iktidar partisi temsilcilerinin hala bu zihniyetlerinden arınamamış olmaları üzücüdür.

Belediyelerimiz, bu zihniyete insan odaklı hizmet seferberliğine kararlılıkla devam ederek cevap vermektedir. Tekirdağ, Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarını sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla CHP’li yönetimler döneminde görmeye devam edecektir.

Engelci AKP zihniyetine karşın ruhunda özgürlük olan Tekirdağlı hemşerilerimizin haklarını ve menfaatlerini her platformda savunmaya ve belediyelerin yatırımlarının önüne çıkarılan engelleri teşhir etmeye devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarım.

[facebook][tweet][Google]

Bir cevap yazın