4 Temmuz 2021

“ŞİŞECEAM İNTİKAM İSTİYOR”

Kristal-İş Sendikası, işten çıkarılan işçiler için Lüleburgaz Kongre Meydanı’nda basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada Kristal-İş Sendikası Genel Başkanı Bilal Çetintaş Şişecam’ın intikam almak istediğini ifade etti.

İşten atılan cam işçileri için Kongre Meydanı’nda basın açıklaması yapıldı. Petrol-İş, DİSK- Gıda-İş, TKP, CHP’li İl Genel Meclisi Üyeleri ve cam işçileri de meydanda yer aldı.  Kristal-İş Sendikası Genel Başkanı Bilal Çetintaş basın açıklamasında mücadeleyi bırakmayacaklarını vurguladı.

Çetintaş, “İşveren, çalışanları işten atarak, disiplin kurulu kararlarıyla cezalandırmak, bir yandan çalışanlara gözdağı vermek, öte yandan da cam fabrikalarında uyguladığımız grevin intikamını almak istiyor. Trakya Cam Fabrikası’nda toplu iş sözleşmesinin kapsamı dışında kalan ve sendikamız üyesi olmayan beyaz yakalı 10 arkadaşımız işten atıldı. İşveren, grev sırasında hukuka, yasaya, akla ve vicdana aykırı bir biçimde grevdeki işçilerin işlerini bu arkadaşlarımıza yaptırmak istemişti. Arkadaşlarımız, işverenin grev kırıcılığını kabul etmedikleri, yasa dışı eylemine ortak olmadıkları için sokağa atıldılar. Aynı durumdaki 12 arkadaşımız da, yasa hükümleri açık bir biçimde çiğnenerek iradeleri dışında emekliliğe sevk edildiler. Aslında onlar da işten çıkarıldılar.  Şişecam yönetimi iş yerlerinde de iş barışını dinamitleyen uygulamalara imza atıyor. İşçi sağlığı ve iş güvenliği amacıyla takılan kameralar, amacı dışına çıkılarak işçiler üzerinde baskı ve özel hayata müdahale aracı haline getirildi. Buna karşı ortaya konulan itirazlar disiplin cezalarıyla cezalandırılıyor. Şişecam yönetimi, Trakya Polatlı Cam Sanayi A.Ş’de grev oylaması yoluyla işçilerin grev hakkını ellerinden almak istedi. Şişecam, sendikamızla arasında var olan iş yerlerinde taşeron çalıştırılamayacağına ilişkin protokolü de çiğneyerek, Trakya Polatlı Cam Sanayi A.Ş’de yükleme rampasını taşerona verdi. Camiş Madencilikte, Bakanlık tarafından sendikamıza verilen toplu iş sözleşmesi yapma yetkisine de itiraz ederek, işçilerin örgütlenmesini engellemeye çalışıyor. Şişecam yönetimi, haksız, hukuksuz ve antidemokratik uygulamaları cam işçilerinden ve sendikamızdan grevin intikamını almak için yapıyor” dedi.

“Rüya görüyorlar”

Çetintaş konuşmasının devamında, “Hakkını isteyen, yaratılan değerlerden payını isteyen işçilere büyük bir öfke ile saldırarak cezalandırmak istiyor. Buradan bir kez daha hatırlatmak isteriz ki; öfkeyle kalkan zararla oturur. Şimdiye kadar geçmiş Şişecam yönetimlerinin denediği sendikayla, cam işçileriyle, cam çalışanlarıyla hesaplaşma girişimlerinin tamamı başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bunu anlamak için tarihe bir göz atmak yeterlidir. Aynı yoldan yürüyerek başka türlü sonuç alabileceklerini düşünenler sadece rüya görüyor.  Şişecam işverenine sesleniyoruz; atılan mavi ve beyaz yakalı arkadaşlarımızı işe geri alın, davaları ve suç duyurularını geri çekin, disiplin kurulu kararlarını iptal edin ve Camiş Madencilik’te yetkimize yaptığınız itirazı geri alın. Haksız, hukuksuz, keyfi tutum uygulamalarından vazgeçin.” diyerek atılan işçiler geri alınana ve iş yerindeki talepleri gerçekleşene kadar mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti.

Bir cevap yazın