22 Ocak 2021

Sektörel Güven Endeksi Arttı!

Ülkemizde mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi hizmet ve inşaat sektörlerinde azalırken, perakende ticaret sektöründe arttı

Hizmet sektörü güven endeksi 96,2 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Kasım ayında 99,7 iken, Aralık ayında %3,5 oranında azalarak 96,2 değerine düştü. Hizmet sektörü güven endeksindeki bu azalış; son üç aylık dönemde “iş durumunun” iyileştiğini, “hizmetlere olan talebin” arttığını değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde “hizmetlere olan talebin” artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı.

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla %5,2, %4,7 ve %0,8 azaldı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi 100,6 değerine yükseldi

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Aralık ayında %0,7 oranında artarak 100,6 değerine yükseldi. Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki bu artış; son üç aylık dönemde “iş hacmi-satışların” arttığını ve “mevcut mal stok seviyesinin” mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı. Gelecek üç aylık dönemde “iş hacmi-satışların” artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısı ise azaldı.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar ve mevcut mal stok seviyesi endeksleri sırasıyla %1,3 ve %2,1 artarken, iş hacmi-satışlar beklentisi endeksi ise %1,1 azaldı.

İnşaat sektörü güven endeksi 81,6 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 82,4 iken, Aralık ayında %1 oranında azalarak 81,6 değerine düştü. İnşaat sektörü güven endeksindeki bu azalış; “alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyini” mevsim normalinin üzerinde değerlendiren girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı. Gelecek üç aylık dönemde “toplam çalışan sayısında” artış bekleyen girişim yöneticisi sayısı ise arttı.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi %3,5 azalırken, toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi %0,8 arttı.

[facebook][tweet][Google]

Bir cevap yazın