4 Temmuz 2021

LÜLEBURGAZ’DAKİ MEMURLAR DA ÜZÜLDÜ

Maliye Bakanlığı 2015 yılında bazı vergi ve harçlar ile idari para cezalarına uygulanacak zam oranını açıkladı. 

Resmi Gazete’de Maliye Bakanlığı’nın yeniden değerleme oranıyla ilgili tebliğine göre memur ve memur emeklilerine yüzde 3 zam yapılacağı 1 Ocak 2015’te çok sayıda vergi, harç ve trafik cezaları başta olmak üzere idari para cezaları enflasyondaki artışa bağlı ve otomatik olarak yüzde 10,11 zamlanacağı açıklandı.

Örneğin aylık 1800 li­ra maa­şı olan bir me­mur ocak ayın­da 54 li­ra zam ala­cak. An­cak ay­nı me­mu­run ör­ne­ğin 6 ya­şın­da­ki 1,4 mo­tor bir ara­cı­nın Mo­tor­lu Ta­şıt­lar Ver­gi­si (MTV) 65 li­ra zam­la­na­cak.

1 Ocak 2015’te memurun maaşı 54 lira, arabasının vergisi ise 65 lira zamlanacak. Yani memura yüzde 3 ama vergiye yüzde 10,11 zam yapılacak.

Bir cevap yazın