3 Temmuz 2021

LÜLEBURGAZ’A YÜZME AKADEMİSİ YAPILIYOR!..

Lüleburgaz Belediyesi “Lüleburgaz Yıldızları Yüzme Akademisi” projesinin hayata geçirilmesi amacıyla “Lüleburgaz Yıldızları Yüzme Akademisi Mimari Proje Yarışması” açtı.

Lüleburgaz Belediyesi açmış olduğu bu mimari proje ile toplamda net 300bin TL ödül dağıtacağını taahhüt etmiş oldu. İşte yarışmanın şartları:

Yarışmanın Türü ve Şekli

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. Maddesi ve Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği doğrultusunda Lüleburgaz Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen serbest, ulusal ve iki aşamalı, mimari proje yarışmasıdır.

Yarışmanın Konusu ve Amacı

Lüleburgaz, Trakya Bölgesinde Edirne-İstanbul D 100 Karayolu üzerinde İstanbul’u Trakya’nın iç bölgelerine bağlayan yolların önemli bir kavşak noktasındadır. Lüleburgaz bu bağlamda ara durak olmasının yanı sıra çevredeki yerleşimlerin de merkezi olacak şekilde önem kazanmaktadır.

Belediyelerin var oluş nedenlerinden biri de insan hayatının kalitesini arttırmaktır. Hayat kalitesini arttırmak sadece altyapı hizmetleriyle değil, kültürel, eğitim ve sosyal hizmetlerle gerçekleştirilen plan, program ve projelerle mümkündür. Lüleburgaz Belediyesi olarak “Lüleburgaz Yıldızları Yüzme Akademisi” projesinin hayata geçirilmesi amacıyla “Lüleburgaz Yıldızları Yüzme Akademisi Mimari Proje Yarışması” açılmıştır.

Yarışmanın konusu; İmar Planında tanımlanan ve yaklaşık 82.391,99 m2 büyüklüğünde olan yapı adasında, “Lüleburgaz Belediyesi Lüleburgaz Yıldızları Yüzme Akademisi” nin tasarlanmasıdır.

Yarışmanın amacı; mevcut İmar Planlarına uygun, çevreye uyumlu, kentin kimliğini yansıtan, bölge ve şehir halkının kullanımına yönelik toplum yararını gözeten, kentsel yaşam kalitesine katkı sağlayan, güzel sanatları teşvik eden, peyzaj tasarımları ile desteklenen açık alanlarıyla çevrenin yeşil alan kullanımını geliştiren ve Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı ile tüm Mühendislik alanlarında çağdaş, ekonomik çözümler öneren özgün projelerin elde edilmesidir.

Yarışmanın Yeri

Yarışmaya konu olan alan; Lüleburgaz İlçesi Edirne Caddesi çamlık ve eski devlet hastanesi olarak yer alan taşınmazdır. Alanın sınırları şartname eklerinde verilmiştir.

Yarışma Takvimi

 • Yarışmanın İlanı 22 Ocak 2016
 • Birinci Aşama Son Soru Sorma Tarihi 9 Şubat 2016
 • Birinci Aşama Cevapların Gönderilme Tarihi 13 Şubat 2016
 • Birinci Aşama Proje Teslim Tarihi 24 Mart 2016
 • Birinci Aşama Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi 30 Mart 2016
 • Birinci Aşama Sonucunun Bildirimi 4 Nisan 2016
 • İkinci Aşama Son Soru Sorma Tarihi 14 Nisan 2016
 • İkinci Aşama Cevapların Gönderilme Tarihi 18 Nisan 2016
 • İkinci Aşama Proje Teslim Tarihi 17 Mayıs 2016
 • İkinci Aşama Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi 23 Mayıs 2016
 • Sonuçların İlanı 27 Mayıs 2016
 • Sergi Tarihi: 30 Mayıs 2016
 • Kolokyum ve Ödül Töreni: 4 Haziran 2016

Jüri

Danışman Jüri Üyeleri

 • Emin Halebak Makine Mühendisi, Lüleburgaz Belediye Başkanı
 • Kevser Özkan Lüleburgaz Belediyesi Başkan Yardımcısı
 • Rasim Aslan Lüleburgaz Belediyesi Başkan Yardımcısı
 • Necmi İnci Lüleburgaz Belediyesi Başkan Yardımcısı
 • Gökhan Kaya Atay Plan Proje Müdürü

Asli Jüri Üyeleri

 • Hüseyin Sinan Omacan Y.Mimar (İTÜ) (Jüri Başkanı)
 • Ali Cengizkan Mimar (Prof. Dr., ODTÜ)
 • Feride Önal Mimar (Doç.Dr., MSGSÜ)
 • Yakup Hazan Y.Mimar (Rest.Uz., ODTÜ)
 • Deniz Dokgöz Mimar (Doç. Dr., DEÜ)
 • Yeşim Çağlayan Peyzaj Mimarı (Yrd.Doç.Dr., İÜ)
 • Erdinç Keskin İnşaat Mühendisi (Yrd.Doç.Dr., KOÜ)

Yedek Jüri Üyeleri

 • Ozan Öztepe Y.Mimar (YTÜ)
 • Yıldırım Gigi Y.Mimar (YTÜ)
 • Murat Özyavuz Peyzaj Mimarı (Doç. Dr., AÜ)
 • Saadet Gökçe Gök İnşaat Yüksek Mühendisi (İTÜ)

Raportörler

 • Zeynep Tüfekçioğlu Endüstri Mühendisi (DÜ)
 • Burcu Bağcı Mimar (LAÜ)
 • Gizem Pilavcı Mimar (MSGSÜ)

Ödüller

 • Birincilik Ödülü 60.000 TL
 • İkincilik Ödülü 50.000 TL
 • Üçüncülük Ödülü 40.000 TL
 • Mansiyon 30.000 TL
 • Mansiyon 30.000 TL
 • Mansiyon 30.000 TL
 • Mansiyon 30.000 TL
 • Mansiyon 30.000 TL

Satınalma opsiyonu jürinin değerlendirme sürecine bırakılarak ayrıca bütçelendirilecektir / değerlendirilecektir.

Birinci aşama sonunda, ikinci aşamaya katılan her ekibe 10.000 TL ön ödeme yapılacak, bu ödeme nihai ödülden düşülecektir.

TMMOB Mali İşler Yönetmeliği’nin 8. maddesi uyarınca, ödül, mansiyon , satınalma ve jüri bedellerinin %5’leri tutarındaki kesintiler Lüleburgaz Belediyesi tarafından bloke edilerek ilgili meslek odaları hesabına aktarılacaktır.

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanuna göre en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir. Ödemeler, banka hesabına yapılacaktır.

 

Yarışmayı Düzenleyen İdareye İlişkin Bilgiler

 • Adı: Lüleburgaz Belediyesi
 • Adresi: Özerler Mahallesi Hal Sokak No:1 Lüleburgaz/KIRKLARELİ
 • Telefon numarası: (0288) 417 10 12
 • Faks: (0288) 417 47 79
 • İnternet adresi: www.luleburgaz.bel.tr
 • Elektronik posta adresi: yarisma@luleburgaz.bel.tr

Bir cevap yazın