29 Haziran 2021

Lüleburgaz Belediyesi personel alacak!

luleburgaz-belediyesi-personel-alacak

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ PERSONEL HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıda özellik ve sayıları belirtilen personel alımı yapılacaktır. Başvuruların kapsamlı bir özgeçmiş ile Lüleburgaz Belediyesi Personel Hizmetleri Anonim Şirketi’nin Özerler Mahallesi İstanbul Caddesi Numara 51/1 Ata İş Merkezi Kat:1 İşyeri No:102 adresine 27/06/2019 – 04/07/2019 tarihleri arasında 08:30- 17:30 saatleri itibari ile şahsen yapılması gerekmektedir.

Kişilerin tek bir pozisyona başvurma hakkı vardır.

Sınav sonuçları Lüleburgaz Belediyesinin https://luleburgaz.bel.tr internet adresinden ilan edilecek; adaylara ayrıca bilgilendirme yapılmayacaktır.

Başvuru evrakları eksik olanlar ile başvuru şartlarını taşımadıkları tespit edilenler sınava davet edilmeyecektir.

09/04/2018 tarih ve 2018/11608 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği belirlenen tüm adaylar için geçerli genel şartlar;

1.Türk Vatandaşı olmak

2.18 yaşını tamamlamış olmak

3.Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkum olmamak

4.Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak, askerliğini yapmış,  erteletmiş ya da yedek sınıfa ayrılmış olmak

5.Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak

6.Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmış olmak

İDARİ PERSONEL (1 ADET)

 • Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisinde idari işleri koordine edebilecek, idarece uygun görülen diğer işleri yapabilecek
 • Lise ve dengi okulların tercihen sporla ilgili bölümlerinden mezun olmak,,
 • Takım çalışmasına yatkın olmak ve gerektiğinde insiyatif alabilmek
 • İnsan ilişkilerinde başarılı olmak ve iletişimi kuvvetli olmak,
 • 40 yaşı aşmamış,
 • Lüleburgaz’da ikamet edebilecek.

İdari Personel İçin İstenen Belgeler

 • Diploma
 • Nüfus cüzdan fotokopisi
 • Taahhütname ( Şirketten temin edilecektir)
 • Sağlık beyanı (Şirketten temin edilecektir)

SINAV TARİH, SAAT VE YERİ :  09.07.2019 Saat 09:00 Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi

KASİYER (1 ADET)

 • Katlı Otopark İşletmesinde otopark görevlisi olarak çalışabilecek, kasiyerlik, otoparkın genel kontrolü – idamesi ve idarece uygun görülen diğer işleri yapmak
 • Lise ve dengi okul mezunu olmak,
 • Üçlü vardiya sisteminde çalışabilecek,
 • B sınıfı ehliyete sahip olmak,
 • Kasiyerlik tecrübesine sahip olmak,
 • Takım çalışmasına yatkın olmak ve gerektiğinde insiyatif alabilmek
 • 40 yaşı aşmamış,

Kasiyer İçin İstenen Belgeler

 • Diploma
 • Ehliyet
 • Nüfus cüzdan fotokopisi
 • Taahhütname ( Şirketten temin edilecektir)
 • Sağlık beyanı (Şirketten temin edilecektir)

SINAV TARİH, SAAT VE YERİ :  10.07.2019 Saat 09:00 Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi

SAHA GÖREVLİSİ (2 ADET)

 • Belediyenin halkla ilişkiler faaliyetlerini yürütebilecek, sosyal medya hesaplarının yönetimini yapabilecek, sosyal bilimlerde kullanılan analiz yöntemlerini etkin bir biçimde kullanabilecek (anket, araştırma, saha analizi vb.)
 • Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi veya İşletme Fakültesi mezunu olmak
 • 40 yaşı aşmamış,
 • İnsan ilişkilerinde başarılı,etkin ve iletişimi güçlü
 • Diksiyon ve hitabeti güçlü,
 • Yoğun iş temposu ve esnek mesai saatlerine ayak uydurabilen,
 • Düzenli, planlı, dikkatli ve kaliteli çalışma becerisine sahip,
 • B sınıfı ehliyete sahip,
 • Seyahat engeli olmayan,
 • Tercihen proje hazırlama ve yönetimi konusunda tecrübeli ve iyi derecede İngilizce bilen
 • Lüleburgaz’da ikamet edebilecek

Saha Görevlisi İçin İstenen Belgeler

 • Diploma
 • Ehliyet
 • Nüfus cüzdan fotokopisi
 • Taahhütname ( Şirketten temin edilecektir)
 • Sağlık beyanı (Şirketten temin edilecektir)

SINAV TARİH, SAAT VE YERİ :  11.07.2019 Saat 09:00 Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi

BEDEN İŞÇİSİ  (5 ADET)

 • Yol yapım, parke taş döşeme, çadır kurma ve kaldırma, yük indirme bindirme gibi beden gücü gerektiren işleri yapmak üzere,
 • En az ilkokul mezunu,
 • 35 yaşını aşmamış,
 • Ekip çalışmasına yatkın
 • Sayılan beden işlerini yapmaya engel özellikle kas ve iskelet sistemine ilişkin bir hastalığı olmayan,
 • Lüleburgaz’da ikamet edebilecek.

Beden İşçisi İçin İstenen Belgeler

 • Diploma
 • Nüfus cüzdan fotokopisi
 • Taahhütname ( Şirketten temin edilecektir)
 • Sağlık beyanı (Şirketten temin edilecektir)

SINAV TARİH, SAAT VE YERİ :  12.07.2019 Saat 09:00 Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi

ÇÖP TOPLAMA PERSONELİ (5 ADET)

 • Çöp ve Çöp Dışı atıkların toplanması işinde çöp toplama aracı arkasında muavinlik yapabilecek,
 • Yoğun iş temposu ve esnek mesai uygulamalarına ayak uydurabilen,
 • Vardiya sisteminde çalışabilecek,
 • Sayılan beden işlerini yapmaya engel özellikle kas ve iskelet sistemine ilişkin bir hastalığı olmamak ve koku,toz vb. alerjisi bulunmamak,
 • En az ilkokul mezunu
 • 35 yaşını aşmamış,
 • Lüleburgaz’da ikamet edebilecek.

Çöp Toplama Personeli İçin İstenen Belgeler

 • Diploma
 • Nüfus cüzdan fotokopisi
 • Taahhütname ( Şirketten temin edilecektir)
 • Sağlık beyanı (Şirketten temin edilecektir)

SINAV TARİH, SAAT VE YERİ :  12.07.2019 Saat 11:00 Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi

BAHÇIVAN (4 ADET)

 • Park sahaları,yeşil alanlar,mezarlık alanları çim biçimi,toprak çapalanması,sulama,temizlik,çöp toplama ve bakım işi yapabilecek,
 • Yoğun iş temposu ve esnek mesai uygulamalarına ayak uydurabilen,
 • Vardiya sisteminde çalışabilecek,
 • En az ilkokul mezunu,
 • 35 yaşını aşmamış
 • Lüleburgaz’da ikamet edebilecek

Bahçıvan İçin İstenen Belgeler

 • Diploma
 • Nüfus cüzdan fotokopisi
 • Taahhütname ( Şirketten temin edilecektir)
 • Sağlık beyanı (Şirketten temin edilecektir)

SINAV TARİH, SAAT VE YERİ :  12.07.2019 Saat 13:30 Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi

BAKIM-ONARIM USTASI (1 ADET)

 • Meslek lisesi metal teknolojisi bölümü mezunu
 • Ustalık belgesine sahip
 • En az 5 yıl deneyimli
 • 35 yaşını aşmamış
 • En az B sınıfı ehliyeti olan

Bakım-Onarım İçin İstenen Belgeler

 • Diploma
 • Ehliyet
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Ustalık Belgesi
 • 5 yıl deneyimini gösterir onaylı resmi belge
 • Taahhütname ( Şirketten temin edilecektir)
 • Sağlık beyanı (Şirketten temin edilecektir)

SINAV TARİH, SAAT VE YERİ :  12.07.2019 Saat 15:00 Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi

SU – KANAL USTASI (1 ADET)

 • Alt yapı işlerinde su ve kanal hizmetinin yürütülmesine yönelik en az 2(iki) yıllık su-kanal işlerinde çalıştığına dair belgesi olan,
 • En az B sınıfı ehliyeti olan,
 • Su-kanal hattı döşeme, su ve kanal arızası işlerinde usta ve yol tamirat işleri yapabilen,
 • 40 yaşını geçmemiş,
 • Vardiya sisteminde çalışabilecek,
 • En az ilkokul mezunu,
 • Lüleburgaz’da ikamet edebilecek

Su-Kanal Ustası İçin İstenen Belgeler

 • Diploma
 • Ehliyet
 • Nüfus cüzdan fotokopisi
 • Taahhütname ( Şirketten temin edilecektir)
 • Sağlık beyanı (Şirketten temin edilecektir)

SINAV TARİH, SAAT VE YERİ :  12.07.2019 Saat 16:00 Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi

Bir cevap yazın