3 Temmuz 2021

KURUL’DAN SERT AÇIKLAMA!..

Kırklareli İli Süt Üreticileri Birliği, Tarım Kooperatifi Merkez Birliği’nin süt fiyatlarını düşürmesi üzerine sert açıklamalarda bulundu. 

Kırklareli İli Süt Üreticileri Birliği yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Tarım Kooperatifi Merkez Birliğinin süt fiyatlarının düşürülmesi adına yaptığı açıklamaları hayretle izliyor ve takip ediyoruz. Bugün üreticinin yanında olması gereken tarım kooperatifleri bir skandala imza atmış ve yetkisi olmadığı halde Edirne Çanakkale ve Kırklareli’nde süt fiyatlarının 5 kuruş düşürüleceği açıklamasını yapmıştır.

Ülkemizde çiğ süt referans fiyatının belirlenmesi bizimde üyesi olduğumuz ulusal süt konseyinin yetkisindedir. Ulusal Süt Konseyinin soğutulmuş çiğ süt için Haziran 2016 ya kadar belirlediği fiyat 1,15 kuruştur. Birliğimiz pazarladığı sütler için sözleşmelerimizde mevcut olan ulusal süt konseyinin belirlediği fiyatların altında süt satmayacak ve üreticilerimiz mağdur edilmeyecektir.
Süt birlikleri ve ulusal süt konseyin kurulmadan önce süt fiyatların nasıl belirlendiğini üreticilerimiz unutmadılar. Bugünde ulusal süt konseyin fiyat belirlemesi birilerinin işine gelmediği için eski sistemde olduğu gibi süt fiyatlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır.
Geçmiş dönemdeki fiyat belirsizlikleri süt fiyatlarında dalgalanmalara sebep olmuş ve damızlık hayvanlar kesime giderek hem ilimiz hem de ülkemiz hayvancılığın ciddi zararlar görmüştür. Süt fiyatlarındaki dalgalanma sadece üreticiyi değil aynı zamanda sanayici ve son tüketiciyi de direkt olarak etkilediği için sütü üreten, sütü işleyen ve süt ürünlerini tüketenler arasındaki bağların kopmaması ve üretici sanayici arasındaki dengelerin korunması gerekmektedir.

DESTEK YETERLİ DEĞİL

Birliğimiz tarım bakanlığına, ulusal süt konseyi, süt üreticileri merkez birliği ve AKP Kırklareli Milletvekili Aynı zamanda Tarım Orman Köy İşleri Komisyonu Üyesi olan Sayın Selahattin Minsolmaz’a konuyu anlatan detaylı bir rapor göndermiş ve bölgedeki sorunlar anlatılarak çözüm yolları konuşulmuş ve sorunun bir an önce çözüme kavuşturulması belirsizliğin ortandan kalkması gerektiği anlatılmıştır.
Süt üretiminde yem maliyetlerinin yüksek oluşu ve üretimde girdi maliyetlerindeki artış bugün bir kilo süt ile bir kilo yem alınamayacak duruma gelmiştir. Devletin çiğ süt için verdiği 0,09 kuruşluk destek bir nebze üretim maliyetlerini düşürse de üretici için yeterli bir destek değildir. Bu nedenle özellikle yemde KDV düşürülmesi planlanmakta. Bilindiğin üzere KDV düşürülen diğer sektörlerde sadece üretim yapan firmaların yararlandığı üreticilere hiç bir şekilde yararı olmadığı unutulmamalıdır bu amaçla KDV indirimi yapılacaksa bunun direk olarak devlet tarafından üreticilere verilmesi gerekmektedir. Böylelikle üreticilerimiz daha rahat bir nefes alacaklardır.
Üreticilerimizin belirlenen taban fiyat altında sütlerini satmamaları firmalar tarafından zorlanmaları halinde birliğimiz ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.
Saygılarımızla

Kırklareli Süt Üreticileri Birliği Yönetim ve Denetim Kurulu

 

Bir cevap yazın