3 Temmuz 2021

KIRKLARELİ TAŞIT İSTATİSTİKLERİ!..

Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğü 2016 yılı Ocak ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerinden “Kırklareli ili, trafiğe kayıtlı bulunan motorlu kara taşıtları” konusunda bir basın bülteni hazırladı.

Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğü 2016 yılı Ocak ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerinden “Kırklareli ili, trafiğe kayıtlı bulunan motorlu kara taşıtları” konusunda bir basın bülteni hazırladı.

2016 yılı Ocak ayı sonu itibariyle Kırklareli’ndeki toplam motorlu kara taşıtı sayısı 115 782’dir.

2016 yılı Ocak ayı sonu itibariyle Kırklareli’ndeki toplam 115 782 motorlu kara taşıtının;
51 430’u (%44,4) otomobil, 1 726’sı (%1,5) minibüs, 1 520’si (%1,3) otobüs, 14 698’i (%12,7) kamyonet, 4 006’sı (%3,5) kamyon, 22 622’si (%19,5) motosiklet, 223’ü (%0,2) özel amaçlı taşıtlar ve 19 557’si (%16,9) de traktörlerden oluşmaktadır.

Kırklareli’nde Ocak ayında 2 014 adet taşıtın devri yapıldı. Devir, noterler aracılığı ile ikinci, üçüncü ve daha fazla el değiştiren taşıtları ifade etmektedir. Kırklareli’nde devri yapılan toplam
2 014 taşıt içinde otomobil %67,2 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla %13,9 ile Kamyonet, %8,9 ile Traktör ve %3,2 ile Motosiklet takip etti. Ocak ayında devri yapılan taşıtların %6,8’ini ise Kamyon, Otobüs, Minibüs ve Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Kırklareli İlinde 2016 yılı Ocak ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 462 adet (%0,4) ve bir önceki yılın aynı ayına göre 7 528 adet (%7,0) artarak 115 782 adede ulaşmıştır.

Toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarının sayısına bakıldığında; 2016 yılı Ocak ayı sonu itibariyle Türkiye genelinde toplam 20 098 994 adet araç bulunduğu görülmektedir. Kırklareli ili toplam 115 782 motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının Binde 5,8’ine sahiptir.

Kırklareli İlinde 2016 yılı Ocak ayı itibarıyla, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla; minibüs sayısı (%9,9), otomobil sayısı (%8,9) ve motosiklet sayısı (%7,0)  şeklinde gerçekleşmiştir.

 

Motorlu Kara Taşıtları 2015 Ocak 2016 Ocak Değişim (%)
Otomobil   47 214 51 430          8,9
Minibüs   1 570 1 726          9,9
Otobüs   1 548 1 520        -1,8
Kamyonet   13 769 14 698          6,7
Kamyon   3 782 4 006         5,9
Motosiklet   21 133 22 622         7,0
Özel amaçlı    228  223        -2,2
Traktör   19 010 19 557         2,9
Toplam   108 254 115 782 7,0

 

Bir cevap yazın