29 Haziran 2021

İskansız gayrimenkul alımları ile ilgili uyarı!

İskansız gayrimenkul alımları ile ilgili uyarı! İmar Müdürlüğü’nden sorumlu Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Çolpan, iskansız yapılarla ilgili gelen şikayetler doğrultusunda birtakım açıklamalarda bulundu.

İskansız gayrimenkul alımları ile ilgili uyarı! Son günlerde vatandaşlardan gelen şikâyetlerin arttığını belirten Başkan Yardımcısı Çolpan, iskansız gayrimenkul almayı düşünen vatandaşlarımızı bazı konularda uyararak şunları söyledi:

“3194 Sayılı İmar Kanunun 21. maddesine göre, herhangi bir yapının inşaatı için yapı inşaat ruhsatı alma zorunluluğu bulunmaktadır. Yapı inşaat ruhsatının süresi 5 (beş) yıl olup bu süre içerisinde inşaatın ruhsat ve eki projelerine uygun şekilde tamamlanarak yapı kullanma izin belgesi (iskan) alması gerekmektedir. Beş yıl içerisinde bitirilmeyen inşaatlara yeniden ruhsat alınması zorunludur.

Yine 3194 Sayılı imar Kanunun 31. maddesinde ‘inşaatın bitme süresi, kullanma izninin verildiği tarihtir. Kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılarda izin alınıncaya kadar elektrik, su ve kanalizasyon hizmetlerinden ve tesislerinde faydalandırılmazlar. Ancak, kullanma izni olan bağımsız bölümler bu hizmetlerden istifade ettirilir.’ denmektedir.

İlçemiz sınırları içerisinde daire, iş yeri vs. gayrimenkul satın alan vatandaşlarımızın son günlerde Belediye Başkanlığımıza yapmış olduğu yoğun müracaatlarda, yapının iskanı olmaması nedeniyle elektrik, su vb. alt yapı hizmetlerinden faydalanamadıkları, abone olamadıkları, bankalardan kredi kullanamadıkları, müteahhitlerin yapıdaki kusur ve eksiklikleri gidermedikleri gibi ve ayrıca iş yeri satın alan vatandaşlarımızın da iş yeri açma ruhsatı alamadıkları hususlarını dile getirerek mağdur olduklarını ifade etmektedirler.

Söz konusu mağduriyetlerin yaşanmaması için yapı müteahhitlerince, iskan belgesi alınmamış yapıda herhangi bir bağımsız bölümün kullanıma izin vermesi ayrıca daire veya iş yeri gibi gayrimenkul satın alacak vatandaşlarımızın da daha sonradan herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için satın almayı düşündükleri gayrimenkulün yapı kullanma izin belgesinin (iskan) bulunup bulunmadığı hususuna özen göstermesi yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçecektir.

[facebook][tweet][Google]

Bir cevap yazın