29 Haziran 2021

Her 4 işsizden 1’i üniversite mezunu!

her-4-issizden-1i-universite-mezunu

Her 4 işsizden 1’i üniversite mezunu! Ülkemizin ne yazık ki en büyük sorunlarından birisi de işsizlik. Pek çok üniversite açıldı ancak sayısı her geçen gün artan üniversite mezunu işsizler de çoğaldı. 

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer genç işsizliği meclis gündemine taşıdı. Son yıllarda hakim olan işsizlikten en çok gençlerin etkilendiğini vurguladı.

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer TBMM Başkanlığına genç işsizliğin önlenmesi amacıyla Meclis Araştırması önergesi verdi. Yüceer önergesinde son 1 yılda işsiz sayısının 1 milyon 334 bin kişi artarak 4 milyon 544 bin kişi olduğunu belirtti. Yüceer, “tarım dışı işsizlik oranı 4,2 puanlık artış ile yüzde 16,1 olarak tahmin edilmiştir.

Genç nüfusta işsizlik oranı 7,5 puanlık artış ile yüzde 25,2 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 4 puanlık artış ile yüzde 14,3 olarak gerçekleşmiştir.” dedi.

Yaşanan işsizlikten en çok gençlerin etkilendiğini vurgulayan Yüceer, “Genç işsizlik bu boyutlara ulaşması eğitim alan gençlerimizin gelecekten umutsuz olmasına sebep olmaktadır. Gençlerimiz okudukları fakültelerin değersizleştiğini düşünmekte ve arayışlara düşmektedir. Uzmanlar insanların yurtlarını bırakıp yabancı ülkelere yerleşmek ve çalışmak istemesine işsizlik, çalışma koşulları ve özgürlükler ile ilgili kaygıların sebep olduğuna dikkat çekmektedir.” dedi.

HER 4 İŞSİZDEN 1’İ ÜNİVERSİTE MEZUNU

CHP’li Yüceer önergesinde genç işsizlik oranının yüzde 25,2 olduğunu vurgularken, istatistiklere göre her 4 işsizden 1’inin üniversite mezunu olduğunun altını çizdi. Yüceer, “İstihdama katılmayıp öğrenci olmayan kişi sayısı 32 milyona yaklaşmış durumdadır” dedi.

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Türkiye’de son yıllarda artan işsizlikten en çok etkilenen kesimin genç grupta sayılan 15-24 yaş arası bireyler olduğunu ifade etti. Yüceer önergesinde DİSK-AR’ın yaptığı araştırmaya yer vererek, “DİSK-AR’ın yapmış olduğu araştırmaya göre Mart ayında, Tarım dışı genç işsizliği yüzde 27 olmuştur. Tarım dışı kadın işsizliği yüzde 18,9 olmuştur. Bu veriler ışığında geçen yılın aynı dönemine göre işsizlikte en fazla artışın genç işsizliği ile genç kadın işsizliğinde gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin oranı ise uzmanlarca yüzde 24,9 olarak açıklanmıştır.” dedi

ÜRETİM DURMA NOKTASINDA

CHP’li Yüceer giderek artan işsizlikten en çok etkilenen grubun genç işsizler olduğunun altını çizdi. Yüceer önergesinde, işsizliğin sonucunda gençlerimizin ülkemizin geleceğinden umudunu yitirmeye başladığına değindi. Gelecekten ümidini yitiren gençlerimiz yabancı ülkelerde yaşamanın yollarını aramaya başladığını vurgulayan Yüceer, “Ülkedeki işsizlik göz önüne alındığında en kalabalık grubu gençlerin ve kadınların oluşturması vahim bir tablo ortaya koymaktadır.” dedi.

Önergesinde Türkiye’de üretimin azaldığını da vurgulayan Yüceer, “Nisan ayında önceki yıla göre yüzde 4 azaldığı görülmektedir.  Bu durum ekonomik krizin ne kadar derinleştiğini açıkça göstermektedir.” dedi. Üretimin durma noktasına geldiği şu koşullarda yeni önlemler alınmasını istedi.

Yüceer, “ İstihdamın sağlanabilmesi için yeni önlemler alınmalıdır. Sağlam bir geleceğe sahip olabilmek için gençlerimizin ve kadınlarımızın istihdamda yer alması sağlanmalıdır. Ülkemizin en dinamik kesimini oluşturan gençlerimizin gelecekten umudunu yitirmemesi için onların istihdama katılabilmesinin önündeki engeller kaldırılmalıdır.” dedi

İŞSİZLİĞİ ÖNLEMEK İÇİN ÖNCE LİYAKETE ÖNEM VERİLMELİ

Ülkede işsizliğin önlenmesi için bir dizi reforma ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Yüceer, önergesinde devlet yönetiminde keyfiliğe vurgu yaptı. Yüceer, istihdamın önündeki engellerin kaldırılmasının mümkün olduğunu belirtti. Yüceer,  istihdamın sağlanması için hukuk devleti yeniden tesis edilmesinin önemini vurguladı. Yüceer, “Yeniden tesis edilmiş bir hukuk devletinde, Keyfilikten uzak, şeffaf bir ekonomi yönetimi ülkemizin ihtiyacı olan yabancı sermayenin Türkiye’ye yatırım yapmasını sağlayacaktır. Hepsinden önemlisi ekonomi yönetimi liyakatli ellere teslim edilmelidir.” dedi.

[facebook][tweet][Google]

Bir cevap yazın