3 Temmuz 2021

GDO İÇİN KANUN TEKLİFİ

CHP PM Üyesi Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Biyogüvenlik Kanunu’nda değişiklik yapılması amacıyla bir Kanun Teklifi hazırladı. Yüceer, Genetiği Değiştirilmiş Organizmalı (GDO) her ürünün etiketinde bunun belirtilmesinin zorunlu olmasını istedi.  

CHP PM Üyesi Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Biyogüvenlik Kanunu’nda değişiklik yapılması amacıyla hazırladığı Kanun Teklifi’ni Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sundu. Yüceer, Kanun Teklifi’nin gerekçesinde ülkemizin de taraf olduğu 1985 tarihli Birleşmiş Milletler Evrensel Tüketici Hakları Bildirgesinin 3’üncü maddesini hatırlatarak, “Tüketicilere, kendi ferdi istek ve ihtiyaçlarına göre bilinçli seçim imkanı sağlamak için yeterli bilgilere erişim sağlanması bir hak olarak değerlendirilmiş ve imzacı hükümetlere bunun sağlanması görevi verilmiştir” ifadelerini kullandı.

BİLMEK TÜKETİCİNİN HAKKI

Söz konusu bu hakkın tüketicinin satın alacağı mal ve hizmetin ne olduğunu, ne işe yaradığını, ne kadar dayanacağını herhangi bir aldatmaya fırsat verilmeksizin açık bir şekilde bilmesi olduğunun altını çizen Yüceer, tüketicilerin, mal ve hizmetleri satın almadan önce, rasyonel bir seçim yapabilmesi için ürünlerin kaliteleri ve vasıfları hakkında tam bir bilgi sahibi olması gerektiğini bildirdi. CHP’li Yüceer, uluslararası ve ulusal mevzuat ile güvence altına alınan bu hakka rağmen gıda, yem, işleme ve tüketim amacıyla sunulan ürünlerin içeriğinde binde dokuzdan az genetiği değiştirilmiş organizma veya ürünü var ise, bunların etiketlerinde GDO bulunduğunun belirtilmesinin zorunluluğu olmadığının altını çizdi. Yüceer, “GDO ve ürünlerinin bebek mamaları ve bebek formülleri, devam mamaları ve devam formülleri ile bebek ve küçük çocuk ek besinlerinde kullanılması tamamen yasaklanmış olduğu halde diğer ürünlerde belli oranlarda serbest bırakılmış olması başlı başına bir çelişki oluşturmaktadır.

TÜKETİCİNİN SEÇİM HAKKI ELİNDEN ALINIYOR

Genetiği değiştirilmiş organizmaların olası riskleri, yaratabileceği olumsuz sonuçlar ve özellikle insan sağlığı üzerindeki yıkıcı etkilerinin bilinmediği bir tarafa bırakılsa dahi bu durum tüketicilerin seçim haklarının elinden alınması anlamına gelmektedir” dedi. Tüketicinin alacağı üründe GDO olup olmadığını bilmesinin, seçimini kendi inisiyatifine göre yapabilmesinin tüketicinin en temel hakkı olduğunu kaydeden Yüceer, şöyle devam etti: Söz konusu bu hakkın tam olarak kullanılabilmesi için içeriğinde ne miktarda olursa olsun genetiği değiştirilmiş organizma bulunan veya genetiği değiştirilmiş organizmaların kullanıldığı işleme ürünlerin, yani genetiği değiştirilmiş organizmalarla beslenen hayvanların etikette belirtilmesine ilişkin bir düzenleme yapılması gerekmektedir.

Bir cevap yazın