3 Temmuz 2021

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARI AÇIKLANDI!..

Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğü tarafından elektrik ve doğalgaz fiyatları ile ilgili açıklama yapıldı.

Konutlarda 1 kWh elektrik için ikinci altı ayda ortalama 38,9 kuruş ödendi

Konutlarda, 1 kWh elektrik için, tüketiciler 2015 yılı II. döneminde(1) en küçük tüketim aralığı(2) olan   1 000 kWh’in altında ortalama 39 kuruş, en büyük tüketim aralığı olan 15 000 kWh ve üstünde ise ortalama 38,7 kuruş ödedi.

Sanayide 1 kWh elektrik için ikinci altı ayda ortalama 24,4 kuruş ödendi

Sanayide 2015 yılı II. dönem elektrik fiyatlarına bakıldığında, en küçük tüketim aralığında (20 MWh(3) altı) tüketiciler 1 kWh elektrik için ortalama 31,1 kuruş, en büyük tüketim aralığında (150 000 MWh üstü) ise ortalama 21,2 kuruş ödedi.

Konutlarda 1 m3 doğal gaz için ikinci altı ayda ortalama 117,9 kuruş ödendi

Konutlarda, 1 m3 doğal gaz için tüketiciler 2015 yılı II. döneminde en küçük tüketim aralığı olan 522 m3 altında ortalama 119,1 kuruş, 522 – 5 219 m3 aralığında ortalama 117,4 kuruş, 5 219 m3 ve üstünde ise ortalama 117,2 kuruş ödedi.

Sanayide 1 m3 doğal gaz için ikinci altı ayda ortalama 97,6 kuruş ödendi

Sanayide 2015 yılı II. dönem nihai kullanıcı doğal gaz fiyatlarına bakıldığında, tüketiciler en küçük tüketim aralığında (26 094 m3 altı) 1 m3 doğal gaz için ortalama 115,6 kuruş, en yüksek tüketim aralığında (26 094 000-104 376 000 m3) ise ortalama 95,9 kuruş ödedi.

AÇIKLAMALAR

Avrupa Birliği (AB) uyum süreci kapsamında, elektrik ve doğal gazın sanayi ve konut ayrımında nihai kullanıcı birim fiyatları, elektrik ve doğal gaz sektörünü temsil eden girişimlerden, altışar aylık iki dönem halinde AB’nin ilgili mevzuatı doğrultusunda tüketim aralıklarına göre derlenmektedir. Birim fiyatların hesaplanmasında konut ve sanayi nihai tüketicilerinin tüketim miktarları ağırlık olarak kullanılmaktadır.

(1) I. Dönem: 1 Ocak – 30 Haziran,
II. Dönem: 1 Temmuz – 31 Aralık
(2) Tüketim aralıkları (T), Avrupa Birliği elektrik ve doğal gaz fiyatlarının hesaplanmasında kullanılan standart aralıklardır.
(3) 1 MWh = 1 000 kWh

Bir cevap yazın