29 Haziran 2021

Dalgakıran Sit’e Takıldı!

Dalgakıran Sit’e Takıldı! Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Erdin Bircan sürekli gündemde tuttuğu hatalı yapılan Yayla dalgakıranı ile ilgili Bakanlığın sit alanı gerekçesi ile bir şey yapılmıyor dediğini söyleyerek, “Doğa harikası alanlardaki sitler rant uğruna anında yok edilebilirken, zorunlu olarak yeniden yapılması gereken dalgakıran için sit alanında olduğu için çalışma yapılamıyor” dedi.

Dalgakıran Sit’e Takıldı! CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan Keşan-Yayla sahilindeki dalgakıranın mühendislik hatası yüzünden doğayı, tarihî eserleri ve yurttaşlarımızın evini tahrip ettiğini Meclis gündemine getirerek, Bütçe görüşmelerinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’a sormuştu. Aylar sonra Bircan’a gelen yanıtta Bakan, alanın sit alanı olduğu için “Sit tescil çalışmalarının tamamlanması” gerektiğini belirtti.

CHP’li Bircan defalarca gündeme getirdiği konuyu 2018 Bütçe görüşmeleri sırasında Aralık 2017’de tekrar Bakana sordu. Bircan konu hakkında bilgi vererek, “Dalgakıran hatalı yapıldığı için sahil kullanılamamakta, limanın içine kum dolmakta, limanda su derinliği 1 metreye indiği için küçük balıkçı tekneleri dahi limana giriş çıkış yapamamaktadır. Dalgakıranın yarattığı tahribatı neden gidermiyorsunuz?” diye sordu.

Erdin Bircan’ın sorusuna 4 ay sonra yazılı yanıt veren Bakan Arslan, Dalgakıranın 1997 yılında yapımına başladığını belirterek, daha inşaat halinde iken kıyı erozyonunun tespit edildiğini itiraf etti. 21 yılı geçen bir sürede dalgakıran ile ilgili bir çalışma yapılmadığına değinen Bircan, “Daha inşaat halinde iken sorun fark ediliyor ancak üzerinden 21 yıl geçtiği halde hala havanda su dövülüyor” dedi.

Bunca sene geçmesine rağmen hiçbir şey yapılmayan dalgakıran konusunda Bakanlığı sit gerekçesini de gerçekçi bulmayan Bircan, “Doğa harikası alanlardaki sitler rant uğruna anında yok edilebilirken, zorunlu olarak yeniden yapılması gereken dalgakıran için sit alanında olduğu için çalışma yapılamıyor denmesi komiktir” dedi.

Bakanlık yanıtında, “Bu kapsamda, söz konusu batık dalgakıran yapımına yönelik etüt proje işleri ihale edilmiş olup, imar planına esas Jeolojik Etüt Raporu tamamlanmış, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ÇED, olumlu/kararı alınmış ve İmar Planı kurum görüşleri aşamasına gelmiştir.

Ancak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 02.11.2016 tarihli ve 92759939 sayılı yazısında; Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan görüşe göre söz konusu balıkçı barınağının Saros Körfezi Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları içerisinde kaldığı,

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca her ölçekte imar planlarının hazırlanması, onaylanması, değişiklikleri hususlarının Bakanlıkları yetkisinde olduğu,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce doğal sit tescil çalışmaları yürütüldüğü ve söz konusu alanın sit statüsünün yürütülen sit tescil çalışmaları sonucunda netlik kazanacağından bahisle anılan sit tescil çalışmalarının tamamlanmasını takiben yeniden talep edilmesi halinde plan teklifinin değerlendirilebileceği bildirilmiştir. Konu takip edilmektedir” dedi.

Konuyu takip etmeye devam edeceğini ifade eden Bircan, “Bir an önce sit tescilinin yapılarak dalgakıranın tekrar yapımına başlanması için çalışmaya devam edeceğim. Buradaki aksaklık yüzünden doğa, tarih ve insanlarımızın evleri tahrip oluyor” diye konuştu.

[facebook][tweet][Google]

Bir cevap yazın