8 Haziran 2021

BUĞDAY FİYATLARINDA FİYASKO!

bugday-fiyatlarinda-fiyasko

bugday-fiyatlarinda-fiyasko

Buğday fiyatlarında sonuç fiyasko! CHP Edirne Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Doç.Dr. Okan Gaytancıoğlu buğday fiyatlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Gaytancıoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Türkiye’nin birçok bölgesinde Ekim ayında başlayıp Kasım ayının ortalarına kadar süren buğday ekimleri, çiftçinin alın teri döküp, ciddi emekler sarfedip, kar ve yağmur bekleyerek her yıl Mayıs ayından başlayarak Temmuz ayının ortalarına kadar hasatla birlikte bir beklentiye dönüşür. Bu beklenti ektiği tohumun buğdaya dönüşmesinin yanında, alın terinin karşılığını alarak borçlarını ödeyebilmek, çoluğunun çocuğunun rızkını kazanabilmek arzusudur. Kısacası her çiftçi buğdayını iyi bir fiyattan satmak ister. Ancak maalesef bu beklenti AKP’li yıllarda bir eziyete dönüşmüştür. AKP iktidarıyla birlikte, üretim değil, ithalat ödüllendirilmiş, destekleme mekanizması çalıştırılmayarak, üreticiler borçlandırılmış, gelirinin erimesine göz yumulmuş, köyden kente göç etmesine adeta yol açılmıştır. AKP’li yıllarda 3,5-4 milyon çiftçi Anadolu’nun köylerini terk ederek İstanbul ve Ankara’nın varoşlarını doldurmuştur. AKP bu yoksul çiftçileri kendi saflarına katarak hem onların yoksulluğu üzerinden rant devşirmiş hem de onların terk ettiği araziler boş kalarak, Türkiye ekonomisine katkı yapmaz hale gelmiştir.

AKP’li yıllarda girdi fiyatları sürekli artmış, buğday fiyatları ise neredeyse hep yerinde seyretmiştir. Örneğin 2007’de yani bundan 10 yıl önce 60 kuruş olan 1 kg buğday bugün serbest piyasada 80 kuruşlara alıcı bulabilmiştir. Halbuki aynı yıl 1,5 TL olan mazot fiyatı bugün 4,5 TL’yi aşmıştır. Kısacası üretici geliri sürekli düşmüştür. Buna paralel olarak da buğday ekim alanları sürekli azalmıştır. Günümüzde neredeyse 2 Trakya büyüklüğünde bir tarım alanı ekilmemektedir.

12 TEMMUZ 2017 KONTROLLÜ DARBESİ

Nasıl ki, 15 Temmuz darbesinin birçok soru işareti var ise 12 Temmuz 2017’de Tarım Bakanı Faruk Çelik tarafından açıklanan buğday fiyatları da aslında her yıl olduğu gibi bu yılda çiftçiyi bitirme operasyonunun bir parçasıdır. Şöyle ki; 2016’da ekmek yapımında kullanılan 2.sınıf ekmeklik buğdayın TMO alım fiyatı 87 kuruş olarak belirlenmiş iken bu yıl yaklaşık % 8 arttırılarak 94 kuruşa çıkartılmıştır. Halbuki enflasyon oranı % 12’ler civarındadır. Mazot fiyatı geçtiğimiz yıla göre % 14 artmıştır. Geçtiğimiz yıl 3 milyon ton civarında TMO alımı varken bu yıl 1 milyon ton civarında TMO alımı gerçekleşebilecektir. Tüm bunların yanında Ramazan Bayramının 3.günü buğday’daki gümrük vergileri % 135’lerden % 40’lara çekilmiştir.

Bakanlar Kurulu Kararı ile 27 Haziran 2017’de canlı hayvan, karkas et, buğday, arpa ve mısır ithalatında gümrük vergileri düşürülmüştür. Üretici, tüccar, sanayici alınan kararın şaşkınlığını yaşamaktadır. Kararnamede imzası olan Bakanlar farklı görüşler dile getirmektedir. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, ilerde ortaya çıkacak spekülatif hareketleri önlemeye yönelik bu kararla enflasyonun düşürüleceğini iddia etmekte iken Tarım Bakanı Faruk Çelik vergi indiriminin zamanlamasının yanlış olduğunu söylemiştir.

Pekiyi CHP olarak biz buna neden 12 Temmuz 2017 kontrollü darbesi diyoruz ?
Çünkü gümrük vergilerinin düşürülmesi kararı tam hasat döneminde yani Haziran sonunda alınmıştır. Normalde kararlar bayramlarda Resmi Gazete yayınlanmıyor. Fakat bu yıl bayramın son günü bu karar Resmi Gazete yayınlandı. Bu kararı hazırlayanlar, imzalayanlar hasat dönemini bilmiyor mu?

TMO kontrollü olarak piyasaya geç girdi.

Türkiye’de buğday hasadının başladığı ilk bölge Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgesidir. Buralarda yani önemli üretici illerden olan Şanlıurfa ve Konya’da hasat Mayıs ayında başladı ve o dönem ithalat kararnamesi çıkmadığı ve piyasada buğday olmadığı için buğday fiyatı 110 kuruşlara kadar alıcı buldu. Ancak CHP’nin kalesi olan Trakya’da buğday hasadı Haziran sonu Temmuz başı başladığı için hem ithalat kararnamesi yayınlandı hemde TMO fiyat açıklamadı. Dolayısıyla çiftçiler buğdaylarını geçtiğimiz yılında altındaki fiyatlarla 80-85 kuruşa tüccarla satmak zorunda kaldılar. Kısacası AKP’li çiftçiler 110 kuruşa buğday satarken CHP’li çiftçiler 80-85 kuruşa buğday satmak zorunda kaldılar.

Burada şu soru akla gelebilir. Neden çiftçiler TMO’nun fiyat açıklamasını beklemeden buğdaylarını satıyorlar. Bunun 2 nedeni vardır. İlk neden teknik bir nedendir. Şöyle ki, Türkiye’de her çiftçi neredeyse buğday tarımı yapmaktadır. Türkiye’de bir çiftçi ailesinin ortalama 60 dekar arazisi olduğunu kabul edersek 350 kg verim hesabıyla 21 ton buğday eder. 21 ton buğdayı koyabilecek her çiftçinin deposu yoktur. O nedenle bir an önce ürününü satmak istemektedir. İkinci neden ise AKP’li yıllarda çiftçinin aşırı borçlanmasıdır. AKP’nin iktidar olduğu yıl olan 2002’de 1 milyar TL olan çiftçi borcu 2017’de 80 milyar TL’yi aşmıştır. Bu nedenle çiftçiler borçlarından ötürü hemen ürünlerini satmak istemektedirler.

ÇÖZÜM CHP İKTİDARINDADIR

CHP iktidarında buğday fiyatı 1 yıl önceden belli olacak, maliyetler göz önüne alınarak belirlenecek bu fiyatlar 1 yıl öncesinden açıklanacağı için üreticiler bu fiyatlara göre üretimlerini planlayacaklardır.

CHP, çözümü ithalatta değil üretimde gördüğü için bilimsel temelli, üretim planlamasına dayalı bir tarım politikası uygulayarak tüm ürünlerde olduğu gibi buğday üretiminde de verimlilik temelli bir politika uygulayarak ÜRETEN ve HAKÇA BÖLÜŞEN bir TÜRKİYE hedefine kısa bir süre içinde ulaşacaktır.

[facebook][tweet][Google]

Bir cevap yazın