3 Temmuz 2021

BU ÖNERİLERE DİKKAT EDİN!..

Çocukların gelişiminde işitme çok önemli bir yere sahiptir. İşitme ile çocuk, sesleri tanır ve taklit ederek dil gelişimi sağlanır. Ayrıca etrafı ile iletişim kurabilmesi, sosyal becerilerini geliştirebilmesi ve kendini yönlendirmesi de ancak işitme ile mümkündür. İşitme yine çocuğun etrafındaki tehlikeleri algılamasında da önemlidir. İşitmenin çocuğun sadece beş duyusundan biri olduğu düşünülmemeli kişilik ve davranışlarının gelişimindeki temel taşlardan biri olduğu da unutulmamalıdır.

 İşitme kaybı erken dönemde tespit edilemeyen birçok çocuk öğrenme güçlüğü ile birlikte iletişim eksikliği nedeniyle yanlışlıkla otizm tanısı bile alabilmektedir. Öğrenim çağında işitme problemi olan çocuklar genellikle tembel olarak nitelendirilir. Çünkü öğretmenini duyamamakta ve arkadaşları ile sağlıklı iletişim kuramamaktadır.  İşitme kaybının zekâ ile ilgisi yoktur. Ancak erken tanınıp tedavi edilmediğinde çocuğun ileriki hayatında akademik ve sosyal gelişiminde tamiri mümkün olmayan ciddi olumsuz etkilere neden olabileceği unutulmamalıdır.

Gerektiğinde ileri bir merkezde ayrıntılı araştırılması da yapılmalıdır. Hatta bazı doğumsal problemlerde genetik araştırmalarla ailenin daha sonraki çocukları açısında uyarılması bile sağlanabilir.

Küçük Çocuklarda Görülen İşitme Sorunları Nasıl Tespit Edilebilir?

İlk 6 ay bebeğiniz yüksek gürültülerde uyanmıyorsa, duyduğu sesleri gelişim dönemlerine uygun olarak taklit etmiyorsa ya da hiçbir tepki vermiyorsa, 6 ay – 1 yaş arası basit anlamlı konuşma sesi çıkaramaması ya da tanıdık kişi ve eşyaları gösterememesi, 1-2 yaş arası dönemde de çevreden gelen seslere tepkisiz kalması ve ilgisiz olması, yüksek sesle televizyon seyretmesi ve konuşma yetisinin olmaması ailede işitme kaybı olabileceği konusunda şüphe uyandırmalı ve hemen doktora başvurulmalıdır.

Erken çocukluk dönemine doğuştan ya da sonradan edinilen işitme kaybının en önemli ve en sık karşılaştığımız belirtisi çocuğun kendini ifade edememesinden kaynaklanan hırçınlık ve sinirlilik halidir.

İşitme Testleri

Son yıllarda uygulanan yeni doğan her çocuğa hastaneden çıkmadan işitme testi (otoakustik emisyon) yapılarak erken teşhiste önemli bir adım atılmıştır. İşitme kaybı ne kadar erken tespit edilirse rehabilitasyon başarısı da o kadar iyi olur. 3 yaşından itibaren de oyun odyometrisi yapılabilir. Ayrıca timpanometri, ECochG,ABR gibi objektif testler gerektiğinde yapılabilmektedir.

Çocuklardaki işitme kaybının erken tanısı ve dolayısıyla doğru tedavisi toplumdaki sağlıklı birey sayımızı arttıracaktır. Ailelerin bilinçli yaklaşımı sayesinde durumdan şüphelenebilmek, risk faktörlerini bilmek sağlık kuruluşuna başvurup gerekli muayene ve tetkiklerle durumu erken tespit etmek son derece önemlidir.

Bir cevap yazın