3 Temmuz 2021

BATİS O RAPORU AÇIKLADI!..

Bağımsız Tekstil İşçileri Sendikası (BATİS) Çerkezköy Temsilciliği’nde 2015 çalışma raporu ve 2015 iş cinayetleri istatistiklerinin de açıklandığı  bir forum gerçekleştirildi. Foruma çok sayıda işçi katıldı.

Batis Çerkezköy temsilcisi Fahri Koçan tarafından yapılan sunumda 2015 yılı boyunca yapılan faaliyetler aktarıldı. Bross Tekstil ve Sanifoam Sünger işçilerinin işyerinde fiili çadır direnişi gerçekleştirerek hak kayıplarının önüne geçilmesinden bahsedildi. Batis temsilcisi tarafından sadece direniş yapılan fabrikalarda direnişe katılan işçilerin hakları kazanılmayıp, direniş yapılan işyerindeki tüm çalışanların çalışma koşullarının iyileştirildiğine, hatta direniş yapılan fabrikaların çevresindeki iş yerlerinde de çalışma koşullarının iyileştirildiğine dikkat çekildi

2015 yılı içerisinde Batis Çerkezköy temsilciliğine müracaat eden işçilere başta işçi sağlığı ve iş güvenliği olmak üzere çeşitli hak ihlallerinin son bulması için yapılan çalışmalar şu şekilde ifade edildi:

·                                 İş yerlerine işçiler tarafından gönderilmek üzere fiili fesih ya da fesih öncesi ihtarları,

·                                 İşverenler tarafından savunması istenen işçilere savunmaya cevap dilekçesi,

·                                 İŞKUR ve İŞTEFTİŞ KURULUNA verilmek üzere,

·                                 Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmek üzere,

·                                 Cumhuriyet Savcılıklarına verilmek üzere,

·                                 Vergi dairesine verilmek üzere, toplamda 200 tane dilekçe yazılarak hak kayıplarının önüne büyük oranda geçildiğinden bahsedildi.

Yine Tekirdağ işçi sağlığı ve iş güvenliği meclisinin çalışmalarından bahsedilerek 2015 yılında 1730 işçinin iş kazalarında hayatını kaybettiği açıklandı.

“Nasıl bir çalışma hayatı istiyoruz” üzerinden yapılan forumda işçiler söz alarak sorunlarından ve çözüm önerilerinden bahsettiler. Tartışmanın sonunda kıdem tazminatının kaldırılmasına ilişkin tepki eylemleri örgütleme kararı alınarak toplantıya son verildi

Bir cevap yazın