3 Temmuz 2021

ALIŞVERİŞ MERKEZİ KAPANSIN!..

Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Erdin Bircan alışveriş merkezlerinin ve zincir mağazaların haftada bir gün kapanmasını içeren kanun teklifini Meclis’e sundu.

CHP’li Erdin Bircan, esnaf ve sanatkarların çok ciddi ekonomik sıkıntılar çekmekte olduğunu belirterek, alışveriş merkezi ve zincir mağazaların en azından haftada bir gün kapatılmasının esnafın ve ekonominin rahatlamasını sağlayacağını ifade etti.

ESNAF İÇİN

Esnafla ilgili bir kampanya da yapmak istediğini kaydeden Bircan, “Seçim zamanında Seçim Bölgem Edirne’de Çeribaşı kirazları çiftçimizin elinde kalmıştı, bunlarla ilgili hemen ticaret oda ve borsalarını, sivil toplum kuruluşlarını devreye sokarak çiftçimizin kirazını değerlendirmiştik. Sonra karpuz içinde sıkıntılar baş gösterince karpuz al kampanyası yaptık. Belediyelerimiz, ticaret oda ve borsalarımızın desteği ile karpuz üreticimizin de mağdur olmamasını sağladık. Şimdi esnafımız için büyük bir kampanya hazırlığındayız. Bunun ilk çalışması olarak da AVM ve zincir mağazaların haftada bir gün izin yapılmasını teklif ediyoruz” diye kopnuştu. Erdin Bircan 6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da değişiklik talep eden kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunarak, yasanın 3’üncü maddesine “Alışveriş Merkezleri ve Zincir Mağazalar haftada bir gün tatil yapmak zorundadır. Tatil yapılacak gün esnaf ve sanatkarlar odaları ve meslek kuruluşlarının müşterek teklifi üzerine yetkili idarenin görüşü alınmak suretiyle vali tarafından belirlenir.” fıkrasının eklenmesini istedi. Yasa teklifinin gerekçesinde birçok esnaf ve sanatkarın siftah yapamamakta, bir çoğunun da dükkanını tamamen kapatmak zorunda kaldığını altını çizen Bircan, “Vatandaşın alım gücünün azalması esnaf ve sanatkarları derinden etkilemektedir.” dedi.

“Anayasamızın 173. maddesindeki ‘Devlet, esnaf ve sanatkârı koruyucu ve destekleyici tedbirler alır’ hükmü ile esnaf ve sanatkarları koruma altına alınmıştır.” diyen CHP’li Bircan, zincir mağazaların ve alışveriş merkezlerinin esnaf ve sanatkarları olumsuz etkilediğini, küçük işletmelerin ayakta kalması, işine devam etmesi, kendisini ve ailesini geçindirmesi, ülkeye katma değer sağlaması için Anayasal görevlerini kullanmaları gereğine vurgu yaptı. Erdin Bircan “Zincir mağazalar ve alışveriş merkezlerinin haftada birgün kapalı olması esnaf ve sanatkarlara destek olacaktır.” dedi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

14/1/2015 Tarih ve 6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur.

    Gereğini saygılarımla arz ederim.

 Erdin BİRCAN

       Edirne Milletvekili


GENEL GEREKÇE

Esnaf ve sanatkarlar çok ciddi ekonomik sıkıntı çekmektedir. Birçok esnaf ve sanatkar siftah yapamamakta, bir çoğu da dükkanını tamamen kapatmak zorunda kalmaktadır. Vatandaşın alım gücünün azalması esnaf ve sanatkarları derinden etkilemektedir.

Anayasamızın 173. maddesindeki “Devlet, esnaf ve sanatkârı koruyucu ve destekleyici tedbirler alır” hükmü ile esnaf ve sanatkarları koruma altına alınmıştır.

Zincir mağazalar ve alışveriş merkezleri esnaf ve sanatkarları olumsuz etkilemektedir. Küçük işletmelerin ayakta kalması için perakende ticaretin düzenlenmesinde bir takım değişiklikler yapılması zorunludur.

Esnaf ve sanatkarların işine devam etmesi, kendisini ve ailesini geçindirmesi, ülkeye katma değer sağlaması demektir. Esnaf ve sanatkarı koruyacak bir takım önlemlerin alınması bu nedenle de çok önemlidir.

Zincir mağazalar ve alışveriş merkezlerinin haftada bir gün kapalı olması esnaf ve sanatkarlara destek olacaktır.

Yapılmak istenen değişiklik ile Anayasamızın 173. maddesi gereği korunmak ve desteklenmek zorunda olan esnaf ve sanatkarların sorunlarının çözümüne bir katkı sunmak hedeflenmiştir.  

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- 6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 13’üncü maddesine 3’üncü fırka eklenmek suretiyle Alışveriş Merkezlerinin ve Zincir Mağazaların haftada bir gün tatil olması amaçlanmıştır.

MADDE 2- Yürürlülük maddesidir.

MADDE 3- Yürütme maddesidir.

6585 SAYILI PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN’DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 13’üncü maddesine aşağıdaki (3) fırka eklenmiştir.

     “(3) Alışveriş Merkezleri ve Zincir Mağazalar haftada bir gün tatil yapmak zorundadır. Tatil yapılacak gün esnaf ve sanatkarlar odaları ve meslek kuruluşlarının müşterek teklifi üzerine yetkili idarenin görüşü alınmak suretiyle vali tarafından belirlenir.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bir cevap yazın